Hide
Раскрыть

Natalia Golubeva , Vyacheslav Zvyagintsev

Arbitration Courts in 2009

2010. No. 2. P. 136–138 [issue contents]

The article studies the activity of arbitration courts in 2009.

Citation: Golubeva Natalia Aleksandrovna, Zvyagintsev Vyacheslav Egorovich (2010) Deyatel'nost' arbitrazhnykh sudov v 2009 g. [Arbitration Courts in 2009 ] Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, 2, pp. 136-138 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss