Hide
Раскрыть

A. Skovorodko

The Role of European Court on Human Rights in Mechanism of Protection from Inaction of Public Power Institutions in Russia

2016. No. 3. P. 61–71 [issue contents]
Citation: Skovorodko A. (2016) Rol' Evropeyskogo suda po pravam cheloveka v mekhanizme zashchity ot bezdeystviya organov publichnoy vlasti v Rossii [The Role of European Court on Human Rights in Mechanism of Protection from Inaction of Public Power Institutions in Russia]. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, no 3, pp. 61-71 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss