Hide
Раскрыть

Raisa Zaharova

Legal Issues of Tax Stimulation of Innovation Activity Subjects

2010. No. 3. P. 27–33 [issue contents]
This article deals with the legal analysis of taxstimulation issues of activity of innovation subjects and offers suggestions on improving taxcode rules.
Citation: Zaharova Raisa Fedotovna (2010) Pravovye problemy nalogovogo stimulirovaniya innovatsionnoy deyatel'nosti [Legal Issues of Tax Stimulation of Innovation Activity Subjects ] Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, 3, pp. 27-33 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss