Hide
Раскрыть

V Isakov

Arbitration Courts at Trade and Commerce Chambers as the Institute of Economic Conflicts Settlement

2009. No. 2. P. 119–121 [issue contents]
Article presents a statistical analysis of activities of arbitration courts of Trade and Commerce Chambers.
Citation: Isakov V. (2009) Treteyskie sudy pri torgovo-promyshlennykh palatakh kak institut razresheniya ekonomicheskikh sporov [Arbitration Courts at Trade and Commerce Chambers as the Institute of Economic Conflicts Settlement]. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki, no 2, pp. 119-121 (in Russian)
BiBTeX
RIS
 
 
Rambler's Top100 rss